AVAINYhteystiedot | Next Level®

Yrittäjä! Olisiko aika seu­raa­valle askeleelle?

Next Level® on apu­nasi raken­ta­massa yri­tyk­sel­lesi brändiä tukevat sisällöt, jotka joh­dat­tavat poten­ti­aa­lisen asiak­kaan tur­val­li­sesti etuo­vel­lesi.  Lisäksi saat kaut­tamme markkinointi-, myynti- ja tuot­teis­tus­kou­lu­tusta täsmätarpeisiin.

 

“Kun löydät itsesi enem­mistön puolelta, 

on aika pysähtyä ja 

poh­dis­kella tilan­netta uudelleen.”

- Mark Twain -

Oli tar­peesi äkkiä syn­tynyt tai suun­nit­telua kai­paava, puhu­taan ja löy­de­tään yhdessä Sinulle sopivin ratkaisu!

Petri Eklund

Petri Eklund

Toimitusjohtaja, yri­tys­kou­lut­taja
p. 050 591 7778
Henna Eklund

Henna Eklund

Digitaalisen mark­ki­noinnin asian­tun­tija ja yri­tys­kou­lut­taja
p. 050 536 2381

Osoite- ja laskutustiedot

Postiosoite


Elentari Oy
c/o Saruman Oy
Kirkkokatu 8 As 9, 4. krs
90100 OULU


Y-Tunnus: 3154534-5


Laskutustiedot


Käsittelemme osto­laskut säh­köi­sesti. Vastaanotamme vain verkkolaskuja.


Verkkolaskuosoite: 003731545345
Verkkolaskujen välit­täjä: 003708599126 (OpenText)
Sähköpostilaskut: fennoa.FI.P.141472-1@docinbound.com


Jos lasku on saa­ta­vissa vain pape­ri­sesti, voi sen lähettää osoit­tee­seen: Elentari Oy, PL 51397, 01051 LASKUT


Yhteydenottolomake

    Olet kiinnostunut: 
    Digitaalisen mark­ki­noinnin palveluista
    Sisältöpalveluista
    Konsultointi- ja koulutuspalveluista
    Käsittelemme tie­to­jasi vas­tuul­li­sesti. Lisätietoa löydät Elentari Oy:n tie­to­suo­ja­se­los­teesta.